Colors: Yellow Color

Рагачоўшчына – месца працоўнай і ваеннай славы, і адначасова – славуты літаратурны край, які вядомы не толькі як радзіма народнага пісьменніка Андрэя Макаёнка, але і як шчодрая на таленты зямля, якая дала свету многа літаратараў, натхняла іх сваёй прыгажосцю. Якраз у маёнтку Добасня былога Рагачоўскага павета нарадзіўся Ядвігін Ш., заснавальнік беларускай нацыянальнай прозы, які аказаў вялікі ўплыў на сваіх сучаснікаў і паслядоўнікаў. Менавіта пад уплывам інтэлігентнага, з універсітэцкай адукацыяй Антона Іванавіча Лявіцкага (сапраўднае прозвішча пісьменніка) у значнай ступені змяніў свае погляды малады Янка Купала, які адчуў перспектывы будучай творчай дзейнасці. Пра гэта і расказаў паэт і краязнаўца Уладзімір Немізанскі ў сваім вершы “Ядвігін Ш. Сяброўства”.

Янка Купала наведваў наш горад у 1931 годзе, сустракаўся з байцамі і камандзірамі кавалерыйскага палка, чытаў свае вершы, зрабіў экскурсію, захапіўся мясцовым людам і горадам. Удзячныя жыхары Рагачова адну з вуліц назвалі імем народнага песняра.

У нашым горадзе жыла, вучылася і творча працавала вядомая пісьменніца Алена Васілевіч. Пра Рагачоў напісала ў трылогіі “Пачакай, затрымайся” і ў “Аўтабіяграфіі”: “...гэты цудоўны зялёны гарадок па калена ў белым пяску на беразе Дняпра застаўся самым мілым і дарагім сэрцу ўспамінам”...

У Рагачове ў настаўніцкай семінарыі вучыўся будучы драматург Васіль Гарбацэвіч, у прафшколе бондараў – таленавіты празаік Аляксей Кулакоўскі, у педтэхнікуме – паэт-сатырык Міхась Скрыпка і вядомы мовазнаўца, пісьменнік, прафесар Фёдар Янкоўскі. З Рагачоўшчынай звязана станаўленне выдатных паэтаў Аляксея Зарыцкага і Алеся Жаўрука, празаіка, публіцыста крытыка Яфіма Гаварушкі, вядомага яўрэйскага паэта, драматурга і перакладчыка Самуіла Галкіна, празаіка Навума Гублера, празаіка і сцэнарыста Уладзіміра Мехава, крытыка, літаратуразнаўцы Святланы Марчанка, паэта Алега Радзіёнава, пісьменніка і журналіста Валянціна Дончыка, фалькларыста, вучонага-філолага Уладзіміра Сысова, пісьменніка, літаратурнага крытыка, публіцыста, мастацтвазнаўцы, дзяржаўнага і грамадскага дзеяча Уладзіміра Дзедлава (Кігна)...

Яркая старонка літаратурнага жыцця нашага краю – жыццё, вучоба і праца на Рагачоўшчыне народнага пісьменніка Міхася Лынькова, яго брата – паэта Рыгора Суніцы. Старое Сяло, Свержань, іншыя мясціны натхнялі гэтых выдатных літаратараў, сталі вытокамі іх творчасці, тут ствараўся “Міколка-паравоз”.

Вёска Кісцяні дала беларускай літаратуры выдатнага даследчыка, вучонага-філолага Юльяна Пшыркова, вёска Вялікія Стралкі – даследчыка рускай і беларускай літаратур, прафесара Фёдара Куляшова, чалавека, які валодаў энцыклапедычнымі ведамі. У вёсцы Слабада Доўскага сельсавета нарадзіўся выдатны паэт Мікола Сурначоў, у вёсцы Ямнае Дварэцкага сельсавета – паэт і празаік Мікола Купрэеў, у вёсцы Ціхінічы – празаік Міхаіл Расолаў, у Балатнянскім сельсавеце – празаікі Мікола Гроднеў і Валерый Гапееў, у вёсцы Борхаў Журавіцкага сельсавета – народны пісьменнік Беларусі, сусветна вядомы драматург Андрэй Макаёнак. Рагачоўцы ганарацца тым, што тут падоўгу жыў і пісаў свае выдатныя творы Уладзімір Караткевіч, які таксама ўвекавечыў наш край у літаратуры.

У Рагачове прайшла большая частка жыцця цудоўнага паэта і празаіка, аўтара шматлікіх кніг для дзяцей і дарослых Міколы Янчанкі, які працаваў ў рэдакцыі раённай газеты “Камунар” (“Свабоднае слова”), клапаціўся аб літаратурнай моладзі, стварыў і кіраваў літаб’яднаннем “Натхненне”. Словы ўдзячнасці трэба сказаць і ў адрас другога нашага паэта і выдатнага педагога Уладзіміра Немізанскага, які і сам пісаў, і іншым дапамагаў, стварыў літаратурны музей.

Слаўныя літаратурныя традыцыі Рагачоўшчыны працягваюць члены Саюза пісьменнікаў Беларусі (бадай, ні ў адным райцэнтры краіны няма столькі прафесійных пісьменнікаў, як у нас). Самай яркай зоркай з’яўляецца Васіль Ткачоў, які нарадзіўся ў вёсцы Гута Журавіцкага сельсавета, таленавіты аўтар рамана, шматлікіх аповесцей, апавяданняў, эсэ, драматычных і літаратурна-крытычных твораў. Спектаклі па яго п’есах з поспехам ідуць на сцэнах тэатраў у нашай краіне і за мяжой. Плённа працуюць у галіне паэзіі Уладзімір Шпадарук, прозы – Віктар Купрыянчук, гумару і сатыры, а таксама літаратуразнаўства - Міхась Сліва. Яны ўжо маюць па некалькі ўласных кніг, друкуюцца ў рэспубліканскіх выданнях.

На літаратурнай карце Рагачоўшчыны дзесяткі, сотні імён паэтаў і празаікаў, якія пісалі ў розныя перыяды, многія пішуць і цяпер. Гэта Васіль Клімянкоў і Васіль Дружкоў, Андрэй Кордзікаў і Андрэй Півавараў, Андрэй Зайцаў і Канстанцін Катлінскі, Мікола Старчанка і Уладзімір Бандарэнка, Юлія Брадунова і Віктар Паўлаў, Антаніна Драбышэўская і Вікторыя Сотнікава, Наста Кудасава і Ніна Пінчук, Марына Жукава і Міхаіл Міронаў, Алена Несцерава і Міхась Ларычкаў, Аляксандр Пладуноў і Андрэй Паўлухін, многія іншыя. У адным артыкуле ўсіх назваць проста немагчыма. Яны пакінулі добры след у літаратуры і душах людзей.

Трэба таксама назваць і выказаць вялікую падзяку людзям, якія многае зрабілі і робяць па збору і выданню твораў нашых літаратараў, папулярызацыі іх творчасці і кніг. Гэта былая загадчыца дзіцячай бібліятэкі Нінэль Падгурская, дырэктар цэнтральнай раённай бібліятэкі Клаўдзія Савельева, бібліятэкары горада і раёна. Без іх, а таксама кіраўнікоў мясцовых органаў улады цяжка было б выдаць шматлікія калектыўныя зборнікі і нават асабістыя кнігі асобных літаратараў.

Міхась КАВАЛЁЎ.

16 верасня 1955 года. У гэты дзень у Мінску адбылася нарада маладых літаратараў Беларусі і іх сустрэча з усенародна любіым песняром Якубам Коласам. Ён пажадаў таленавітай літаратурнай змене творчых поспехаў і любві да роднай зямлі, да людзей, якіх паэты і празаікі будуць апяваць у сваіх творах.

Гэта сустрэча жыве ў памяці нашага рагачоўскага паэта Васіля Клімянкова, якому таксама пашчасціла быць удзельнікам той значнай падзеі. На фотаздымку, які Васіль Максімавіч захоўвае ў ліку самай каштоўнай рэліквіі, мы бачым у першым радзе (справа налева) Пятруся Броўку, Якуба Коласа, сакратара ЦК КПБ Ц.С.Гарбунова; у другім радзе другі злева – Уладзімір Караткевіч; у трэцім радзе другі справа – Васіль Клімянкоў.

Лучин - одна из старейших деревень на территории нашей страны. Деревня, ставшая историческим памятником, впервые упоминается в «Уставной грамоте» Смоленского князя Ростислава 1136 года. До наших дней сохранилось письмо королевы Боны Рогачевскому государю от 1518 года.

Археологические находки на территории Лучина свидетельствуют о том, что в течение 11 тысяч лет в этом регионе жили люди. Это многочисленные орудия труда и оружие из кремня (а также костные останки мамонтов). Во время бронзового века эта территория была заселена относительно плотно двумя славянскими родами, один из которых - родимичи. Лучин стоял на приграничной территории Смоленского княжества, а расположенные на его земле крепости играли роль таможенной станции, способствуя товарообороту на Днепре. В последней четверти XII века Лучин был городом Смоленского княжества. На нынешней территории школы находится камень с письменами на старобелорусском языке, датированный XII веком. С конца XII-XIII столетия лучинская земля стала частью территории Туровского княжества. В XIII-XIV веках частью Пинского…

Великая Отечественная война не обошла стороной эту деревню. С 23 июня по 29 августа в рамках операции «Багратион» бывший город был освобожден.

Сейчас Лучин - перспективная деревня. Здесь есть несколько магазинов, почта, медпункт, школа, библиотека и др. Для повышения культурного развития регулярно проводятся концерты, выставки книг в библиотеке, создаются кружки по интересам жителей. Люди в деревне, что характерно для белорусов, очень дружелюбны, гостеприимны, толерантны. Поражает красота Лучина. Стоит посмотреть на яблоневые сады. Разве они не прекрасны? А бескрайние поля, усеянные пшеницей? А замечательный изгиб Днепра? Много труда вложено во все это! Людей, живущих здесь с самого детства, этот вид заставляет сердце биться чаще. Если вы хотите побродить по бескрайним лугам, подышать свежим лесным воздухом, порыбачить или попить родниковой воды, значит, Лучин является тем местом, которое вы должны посетить в первую очередь!

Когда светло и радостно на душе, хочется услышать песню. Нет сомнений: в каждом из нас живет отголосок той неповторимой песни, которая всегда рождается в поле, среди березовой белизны или в весеннем саду. У меня же рвутся из души звуки музыки, когда я бываю на реке. Как красив Днепр в утреннем тумане, слегка розовым от первых лучей солнца. Мирно плещутся волны, просыпаются птицы, скрипят заждавшиеся хозяина-рыбака весла. И всюду музыка: умей только слышать ее. Я замираю: мелодия седой старины звучит во мне... Здесь 11 столетий тому назад, на левом берегу Днепра, в урочище Борок поселились люди - наши предки. Кажется, я вижу их скромные жилища, слышу приглушенный звук орудий труда, плач проснувшегося дитя, мирное потрескивание огня в очаге. Чувствую каждое их движение и испытываю к ним такое чувство, которое порождает в моей душе огромную силу любви-волны слегка зашумели от легкого дыхания ветра, склонились над восходящим солнцем. «Здравствуй, Днепр! - кричу я. - Ты так красив!»

Виктория ГРУЧЕНКОВА.

На базе Гомельского государственного колледжа искусств им. Н. Соколовского прошли зональные академические концерты для одаренных учащихся детских школ искусств Гомельской области. В конкурсе приняли участие и юные воспитанники Рогачевской ДШИ, мастерство и талант которых заслужили высоких оценок. Так, концерт детей, виртуозно владеющих игрой на фортепиано, принес грамоту за успешное выступление Ксении Волковой (учитель Илона Ананич), дипломы участников — Милане Бекарской и Анастасии Верховой (учитель Елена Кольцова).

Грамотой за хорошую профессиональную подготовку в укрощении струнно-смычковых инструментов награжден Вячеслав Комиссаров (учитель Галина Еськова, концертмейстер Валентина Скопинова), грамот за успешное выступление удостоены Дина Игнатенко (учитель Галина Талалаева, концертмейстер Таисия Головченко) и Оксана Герасимович (учитель Алла Тур, концертмейстер Валентина Скопинова), с дипломом участника вернулась домой Евгения Михейчикова (учитель Алла Прокопович, концертмейстер Елена Кольцова).

В рамках данного мероприятия на базе Рогачевской ДШИ состоялся областной семинар для учителей духовых и ударных инструментов, где с отчетным концертом выступили воспитанники отделения духовых инструментов (заведующий Александр Кузьков).

Виктория РОГОЖНИКОВА.

Недавно на сцене городского Дома культуры выступила Ирина Романовская – исполнительница эстрадных песен с народным колоритом. Часто ее называют "белорусской Кадышевой". Некоторые зрители впервые услышали песни в ее исполнении, но это не помешало Ирине создать в зале прекрасное весеннее настроение и подарить каждому присутствующему положительные эмоции.

Нам удалось задать несколько вопросов певице, чтобы познакомить читателей с Ириной Романовской поближе:

- Ирина, что сегодня ожидает наших земляков, слушателей, которые придут на ваш концерт?

- Наших земляков сегодня ожидает масса хороших впечатлений и просто приятный отдых. Я думаю, этот вечер всем надолго запомнится, а некоторые зрители, даже большинство их, откроют для себя новую певицу, которую они никогда не слышали, не видели и не знают. И я надеюсь, что все, кто пришел сегодня на концерт, останутся довольны. Проехав с концертами уже большую часть Беларуси, мы приходим к такому умозаключению, что нам не хватает рекламы именно телевизионной. По радио очень часто звучат мои песни, многие их знают, заказывают и слушают с удовольствием, но основная масса людей считают меня малоизвестной певицей.

- Вы сказали «наших земляков». Вы родом с Гомельщины?

- Да, я родилась на Гомельщине. А если точнее, то я из Октябрьского района.

- Возникают ли какие-либо особые впечатления, когда вы едете с концертом именно в Гомельскую область?

- Знаете, чем старше становишься, тем больше начинаешь понимать, как дороги родные места. Побудешь дома, едешь назад - и такое ощущение возникает, что ты набрался новых сил, напитался энергией, подзарядился здоровьем, полон впечатлений и идей, и жизнь продолжается, и жить хочется. Иногда бывают минуты, когда очень хочется попасть домой к родителям, и сама атмосфера, сама почва и сам воздух того места, где ты родился, оказывают положительное влияние. Ведь не зря говорят: «Дома и стены помогают!».

- Как вы сами определяете тот жанр, в котором вы работаете?

- Если сказать так, чтобы было понятно нашему народу, часто меня называют «белорусской Кадышевой». Вот прикрепили ко мне такое название! И когда уже так скажешь, сразу понятно, о чем будут мои песни, и в каком жанре я работаю.

- Ирина, какова, на ваш взгляд, возрастная категория ваших слушателей?

- Аудитория у меня самая разная — чаще это люди после 30, но есть и молодежь, которая любит мою музыку. И еще мое творчество очень нравится детям - мне рассказывали, что малыши четырех-пяти лет просят поставить кассету, где поет "тетя Ира".

- А почему вы отдали предпочтение именно направлению "фольк"?

- Прежде всего, потому, что я очень люблю народную песню. Учитывая, что мир наш движется дальше, появляются новые технологии и музыка также шагает в ногу со временем, то конечно хочется, чтобы это было  модно, современно, но в то же время сохранилась манера исполнения именно в народном направлении.

- Ирина, сила вашего голоса - это  наследственное? Или результат многолетней работы?

- Я думаю, это и то, и другое одновременно. Мой дед был "заслуженным артистом" нашей деревни. Получил музыкальное образование - по классу щипковых инструментов, и, работая директором школы, вел кружки самодеятельности, искал среди местной ребят таланты. Хорошо пела и моя мама,  и ее сестры. Они активно участвовали в самодеятельности. А я артисткой быть никогда не мечтала. Просто так сложилась жизнь, что я поступила в институт культуры.

- Мы знаем, что вы руководите вокальной студией. Расскажите подробнее об этом.

- Да, я являюсь руководителем детской вокальной студией «МИКС». Действует она при простой общеобразовательной школе, где нам предоставили все необходимые условия. Эта работа мне очень нравится. Кстати, в ноябре прошлого года вышел первый  альбом студии. У меня занимается 15 человек, где-то восемьдесят процентов из них уже являются лауреатами и победителями многих фестивалей и конкурсов.  Вот, Анна Атрощенко прошлым летом представляла «Славянский базар» - детскій конкурс.

- А с детьми вы в таком же направлении работаете? Или в студии вы занимаетесь эстрадной музыкой?

- Поначалу дети неохотно работали в народном направлении. Хотя по тембру голоса сразу определяешь, к чему больше расположен ребенок - к эстраде или к народному  звуку. Но теперь, со временем, когда уже практика показала, Анна Атрощенко добилась высокого результата, и скоро около пятидесяти процентов моих ребят будут заниматься именно народным вокалом. У нас есть много задумок возродить аутентичный фольклор, как-то его синтезировать, совместить с эстрадной музыкой. Планов много, а дети любят народное. Я хочу сказать, что у нас в Беларуси недостаток именно детского народного вокального исполнения. Мои ребята участвуют во многих конкурсах, и я вижу нехватку народного репертуара, не знают люди, где брать материал, как его правильно исполнить, и обидно, что в этих номинациях очень мало детей.

- Ирина, скажите, а у вас есть дети?

- Да, у меня есть сын. Сейчас ему 19 лет.

- А он не унаследовал вокальные данные, не пошел по вашим стопам?

- Нет. Он работает барменом. В детстве я слишком часто брала его на репетиции, и, наверное, этим отбила всякое желание стать артистом.

- Поделитесь с читателями своими творческими планами на ближайшее будущее.

- Планируем снять видеоклип, который поможет нам в рекламе. Также хотим записать новый альбом, активно работаем сейчас над этим. Ну и, конечно, новые песни, новые аранжировки, новое исполнение. Будем работать, чтобы радовать слушателей. Артисту обо всем нужно заботиться: и какой репертуар исполнить, и как на сцену выйти, и как имидж изменить.

-  А о чем мечтает Ирина Романовская?

- Наверное, я сейчас стала немного забывать о своем творчестве, потому что у меня много детей-вокалистов. И я мечтаю, чтобы хотя бы один из них стал знаменитым певцом, ну а лучше народным артистом Беларуси.

- Традиционное пожелание читателям «Свабоднага слова», вашим слушателям от Ирины Романовской:

- Хочу пожелать всем весеннего настроения, на улице уже весна, и хочется, чтобы весна была не только в природе, но и в душе, сердце, мыслях каждого человека. И пускай вечная молодость и неувядающая красота всегда шагают рядом с вами.

- Спасибо за беседу. Удачи вам в творчестве.

Интервью вела Татьяна ЖЕВНЕРОВА.

Фото Раисы БОРОВОЙ.

 

16 – 20 апреля 2012 года. – Чемпионат города Рогачева по мини-футболу. – «Арочник» в микрорайоне №2. – 18.00.

17 апреля 2012 года. – Открытие Пасхального фестиваля. – Городской Дом культуры. – 16.00.

17 апреля – 15 мая 2012 года. – Выставки «Православная книга», «Образ святой и благодатный», посвященные Году книги и приуроченные к Пасхальному фестивалю. – Выставочный зал в г. Рогачеве. – 10.00 – 17.00.

18 апреля 2012 года. – Урок православия «Светлое Воскресение». – Центральная районная библиотека. – 14.30.

19 апреля 2012 года. – Духовно-просветительская лекция «Заступніца Беларусі – Ефрасіння Полацкая”. – Рогачевский педколледж. – 15.00.

По данным отдела идеологической работы райисполкома.

Будучыня Беларусі – гэта мы, маладое пакаленне, якое паважае традыцыі і абрады сваіх продкаў, адраджае беларускую культуру. Мая родная вёска Лучын здаўна славілася сваімі спевакамі, народнымі умельцамі. Пяць гадоў таму стала рэальнасцю задумка: стварыць фальклорны дзіцячы гурток «Вытокі». Наш фальклорны гурток з’яўляецца для мяне і маіх сяброў вытокам маральнасці. З ранняга ўзросту мы пачалі спазнаваць родную культуру, свае вытокі і адчуваць гонар за сваю радзіму.

У кожнага я бачу змены. Пасля наведванняў гуртка мы сталі больш згуртаванымі, працавітымі, дружнымі. Вядома ж, гэта заслуга нашага кіраўніка –Людмілы Іванаўны Клімковай. Толькі яе запал і любоў да роднай культуры даюць штуршок для існавання гуртка. Яна натхніла нас ідэяй на зберажэнне жывых традыцый беларускай культуры роднай вёскі. Яна ўвесь час кажа: « Я шчыра ганаруся сваімі выхаванцамі за іх вялікую любоў да ўсяго роднага, якая не абмяжоўваецца песеннай народнай творчасцю». І сапраўды. Мы не толькі спяваем, паказваем абрады, а яшчэ і збіраем этнаграфічны матэрыал, якім багаты Лучын. І гэта работа настолькі захапіла нас, што мы думаем у будучым паказаць шырокаму кругу гледачоў традыцыйныя фальклорныя абрады, некалі існаваўшыя ў нашай вёсцы, інфармацыю пра забытыя звычаі вяскоўцаў.

Вось так і нараджаюцца новыя праекты. На шматлікіх конкурсах нашы выступленні добра ацэньваюць. Гурток пачаў сваю дзейнасць з паказу абрада «Троіца» у 2007 годзе, і адразу ж мы сталі раённымі пераможцамі. У 2009 годзе з абрадам «Провады русалкі» занялі ганаровае першае месца, і ў 2011 годзе з абрадам «Купалле» зноў першыя. Мы неаднаразова ездзілі на абласны конкурс фальклорных калектываў «Шануйце сваю спадчыну», дзе таксама былі адзначаны падзячнымі граматамі. Гэта вынік карпатлівай працы ўсіх удзельнікаў і, першым чынам, Людмілы Іванаўны.

Усе мы поўныя творчымі ідэямі, планамі, якія здзейсняцца дзякуючы нашаму кіраўніку. Гурток «Вытокі» не перастане існаваць, пакуль жывыя нашы думкі пра адраджэнне культуры нашага краю, роднай вескі. Доказам гэтаму стала наша зацікаўленасць, працавітасць і адчуванне сябе пры гэтым тымі «вытокамі», якімі адраджаецца нацыянальная культура, яе спадчына.

Вікторыя ГРУЧАНКОВА.

Фота аўтара.

Удзельнікі фальклорнага гуртка “Выток”.

9 -13 апреля 2012 года. – Кинофестиваль 3D. – Кинотеатр «Луч». – Сеансы - по расписанию, каждый сеанс – новый фильм.

9 – 23 апреля 2012 года. – Выставка «Через муки и страдания», посвященная Международному дню освобождения  узников фашистских концлагерей. – Рогачевский музей Народной Славы. – 9.00 – 17.00.

12 апреля 2012 года. – Встреча с бывшим узником фашистского концлагеря В.Г.Вишневским «Детство мое было коротким». – Детская библиотека №3, ул. Интернациональная, 9. – 13.25.

17 апреля – 15 мая 2012 года. – Выставки «Православная книга» и «Образ святой и благодатный», посвященные Году книги и приуроченные к Пасхальному фестивалю. – Выставочный зал в г. Рогачеве. – 10.00 – 17.00.

По данным отдела идеологической работы райисполкома.

О том, что семья — синоним счастья, благополучия и жизненного успеха, — не понаслышке знают участники районного смотра-конкурса среди многодетных семей, организованного Рогачевским территориальным центром социального обслуживания населения, отделом по делам молодежи райисполкома, райкомом БРСМ, районной организацией РОО «Белая Русь», центром творчества детей и молодежи, СШ №4. Свои «Рецепты семейного счастья» на суд добрых зрителей представили три дружные рогачевские семьи: Анатолий и Светлана Чопчиц с детишками Павлом, Алексеем и Настюшей, Вячеслав и Наталья Мельниковы с дочушками Полиной, Софьей и сынишкой Всеволодом, а также Владимир и Елена Тимошенко со своими «букетом живых «цветов» — Максимом, Дмитрием, Кириллом и Викторией.

Интересная программа конкурса, состоящая из трех этапов — «Жизнь прожить – не поле перейти», «А нам нравится…», «Тайны хорошей кухни», — позволила каждой семье раскрыть свои секреты счастья и крепких отношений. В креативной, оригинальной форме участники дружных состязаний представили гостям историю своей семьи, познакомили с ее увлечениями и обычаями. В вихрь радости и веселья закружили яркие творческие номера, подготовленные родителями вместе с детишками. Последнюю щепотку сахара в удовольствие от семейного праздника добавили ароматные блюда. Приготовленные по семейным традициям, они были ловко приправлены фантазией домовитых хозяев, которая воплотилась в художественном оформлении кулинарных шедевров.

Надо сказать, что все три семьи, принявшие участие в конкурсе, достойны уважения и почитания за творчество, талант, трудолюбие, мастерство и взаимоподдержку. А еще за те яркие особенности, которые сделали их лауреатами одной из представленных номинаций. Так, самой энергичной признана семья Чопчиц (на снимке), самой дружной — семья Тимошенко, а самой творческой — семья Мельниковых. Главную же победу в дружеских состязаниях, согласно единому мнению жюри, одержала семья Чопчиц, которая в мае представит Рогачевский район на областном смотре-конкурсе среди многодетных семей.

Наградой для участников, которые своим примером доказали, что дружная, сплоченная семья — не пережиток современного общества, а его будущее, стали грамоты, а также полезные подарки от отдела по делам молодежи Рогачевского райисполкома, районной организации «Белая Русь» и райкома БРСМ.

Виктория РОГОЖНИКОВА.

Фото Раисы БОРОВОЙ.

Войти с помощью

 


  

Яндекс Реклама